Domovní řád

Společenství vlastníků jednotek v budově 777-779, Brechtova ul., Praha 4


I. Úvod

Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen „SVJ“) je součástí základních dokumentů SVJ a je závazný pro všechny členy tohoto společenství. Upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů v budově, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností vlastníků domu a nájemců bytových a nebytových prostor je stanovena Občanským zákoníkem, zákonem č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a schválenými Stanovami SVJ. Členové SVJ jsou povinni přenést povinnost dodržování tohoto domovního řádu na obyvatele bytů v případě, že byt bude přenechán k dispozici jiné osobě. Tento domovní řád slouží k ochraně společných částí domu a práv členů SVJ. Zároveň má přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi obyvateli bytů SVJ byly vyrovnané, klidné a přátelské.

Obsah
 I. Úvod
 II. Základní pojmy
 III. Práva a povinnosti vlastníků
 IV. Práva a povinnosti podnájemníků
 V. Rušení klidu
 VI. Zajištění pořádku a čistoty v domě
 VII. Užívání společných částí domu
 VIII. Zavírání a zamykání domů, bezpečnost v domě
 IX. Stavební úpravy
 X. Dodržování prevence požárů
 XI. Informační zdroje
 XII. Důležitá telefonní čísla
 XIII. Závěrečná ustanovení

NAVRCHOLU.cz
2007 ©
created by Petr Míl